Εκκίνηση – 10 χλμ10 χλμ21,1 χλμ. – Σημείο 121,1 χλμ. – Σημείο 2Δρομείς χωρίς ευδιάκριτο αριθμό