5 χλμ. – Σημείο 110 χλμ. – Σημείο 15 χλμ. – Σημείο 210 χλμ. – Σημείο 2Παιδικός Αγώνας