5 χλμ - Σημείο 110 χλμ - Σημείο 15 χλμ - Σημείο 210 χλμ - Σημείο 2Παιδικός αγώναςΓενικές